Home » Posts tagged "adı"

evliç iftle yaş adı kları m

E&#351 imden 12 y&#305 ll&#305 k evlilikten sonra ayr&#305 ld&#305 m.E&#351 imle akrabal&#305 k ili&#351 kisinden dolay&#305 evlendim ve hata yapt&#305 &#287 &#305 m&#305 k&#305 sa s&uuml rede anlam&#305 &#351 t&#305 m.&Ccedil evremdeki arkada&#351 lar&#305 mda e&#351 imin bana yak&#305 &#351 mad&#305 &#287 &#305 n&#305...

Continue reading »