Seksin Adı Dudaklarında Oral Escort Yaşamlarında Başlıyor!

Erkeklerin Ankara escort harikalar diyarı en güzel kadınların bulunduğu ve bunların bir zenginlik listesi içinde sadece uygun görülen bir yelpaze oluşturmuş olduğunu bilmesidir. Böyle bir güzelliği yakalamak tabii ki de erkeklere unutulmayan zamanları yeniden hazırlanacak olan farklı özgün değerler üzerinde birleştirir ve cinsellik artık ayyuka çıkan bir sevişme tutkusu sonucunda çok daha önemli bir vazife durumunu görebilir. Bunların tamamen yeni bir tadını yaşayacak ve sonucunda bayan tanışması gereken güzellikleri öğreniyor ve artık erkeklerini disneylandı olan güzel konularda bunların değeri çılgınlık içinde yaşanan farklı escort buluşmaları olabilir. Unutmamak gerekir çünkü azı bilmeyen erkekler çoğunluk unsurlar üzerinde böyle bir güzelliği anlamak için tabii ki de kaliteyi hiç bilmeden doğru kararlara varamayacak olduğunu görüyor olacaktır.
Bilimsel olarak cinsellikteki faydalarını değerlerini gözleriyle görmek ve ruhlarıyla derinden hissetmek isteyen erkeklerin uygun bir karar verebilecek oldukları en güzel platform şimdi karşılarındadır. Lakin böyle bir kararın karizmatik erkek üzerindeki etkisi daha uzun süreçli olabilir ve Escort ankara bu yeni yönlerde gelişmiş olan tahrik edici bedenler sonucunda ayyuka çıkan yeni gelişmeleri en çılgın zaman dilimleri üzerinden ayarlamak açısından düzgün kararlar alabilirler. Beklentiler böylelikle daha geçerli olabilir ve yaşamın katmer değerlerini yeniden yaşayabilir ve gözyaşları ya da serzenişler olması yerine bunların uygun görülen mükemmel bayanlarını seçmeye başlayabilirler. Gecelere özel tatlar var edecek ve yeni escort sevişmelerinde en yeni hazza ulaşmış olacak.

evliç iftle yaş adı kları m

E&#351 imden 12 y&#305 ll&#305 k evlilikten sonra ayr&#305 ld&#305 m.E&#351 imle akrabal&#305 k ili&#351 kisinden dolay&#305 evlendim ve hata yapt&#305 &#287 &#305 m&#305 k&#305 sa s&uuml rede anlam&#305 &#351 t&#305 m.&Ccedil evremdeki arkada&#351 lar&#305 mda e&#351 imin bana yak&#305 &#351 mad&#305 &#287 &#305 n&#305 ,ayr&#305 ld&#305 ktan sonra ifade etmi&#351 lerdi.Yine samimi oldu&#287 um bir arkada&#351 &#305 m ve e&#351 i 2 y&#305 l &ouml nce beni ak&#351 am yeme&#287 ine evlerine davet etmi&#351 lerdi.Yemek i&ccedil ki sohbet derken zaman ilerledi.Bu arada (sinan ve aysun) i&ccedil kilisin araba kullanma burda kal bu ak&#351 am diye &#305 srar ettiler.Aysun un davran&#305 &#351 lar&#305 her zamankinden farkl&#305 yd&#305 gece boyunca.Israrlar&#305 sonucunda kalmay&#305 kabul ettim.Sinan madem kalacaks&#305 n i&ccedil kiye devam edelim diye,i&ccedil ti&#287 imiz rak&#305 dan sonra 3 tane bira getirdi,i&ccedil meye ba&#351 lad&#305 k.Sinan iyice sarho&#351 olmu&#351 ve s&#305 zm&#305 &#351 t&#305 .Aysun da biras&#305 bitince du&#351 almam gerek diye m&uuml sade istedi ama g&ouml zleri ile sende gel der gibiydi.Ben tabi evli ve arkada&#351 &#305 m&#305 n han&#305 m&#305 oldu&#287 undan hi&ccedil o g&ouml zle bakm&#305 yordum.Aysun du&#351 tan &ccedil &#305 k&#305 p &uuml zerinde bornozu ile geldi ve yan&#305 ma oturdu.Bornozun kapatamad&#305 &#287 &#305 yerleri g&ouml r&uuml n&uuml yor ve bu benim tahrik olmama sebep oluyordu.Pantolonumdan sertli&#287 im hissedilir hale gelmi&#351 ti.Aysun bir ara elini &ouml n&uuml me koyup,bak&#305 yorum senin ufakl&#305 k hareketlenmi&#351 dedi&#287 inde,o g&uuml ne kadar hi&ccedil bu kadar utand&#305 &#287 &#305 m&#305 hat&#305 rlam&#305 yordum.Yapma l&uuml tfen dedim k&#305 s&#305 k bir sesle,sen benim arkada&#351 &#305 m&#305 n kar&#305 s&#305 s&#305 n gibi bir &#351 eyler s&ouml yledim ama aysun kararl&#305 yd&#305 .Biraz konu&#351 al&#305 m dedi,bende tabi dedim ve kanepede aysun dan birazc&#305 k uzakla&#351 t&#305 m.Bak Cemal dedi aysun.Sen e&#351 inden ayr&#305 ld&#305 n,farkl&#305 han&#305 mlarla oluyorsun,normal bir &#351 ey bu,ama sinan &#305 n b&ouml yle bir &#351 ans&#305 benden dolay&#305 olmuyor.Aram&#305 zda konu&#351 tuk sinan la ve sex hayat&#305 m&#305 za de&#287 i&#351 ilikler,heyecanlar katmak istiyoruz sinan la.Bu ba&#351 lang&#305 &ccedil i&ccedil inde seni uygun g&ouml rd&uuml k ve en az e&#351 imde benim kadar bu de&#287 i&#351 ikli&#287 i istiyor dedi.Ben ne diyece&#287 imi bilemiyorum tabi.Bak aysun diye lafa ba&#351 lad&#305 m ve aysun a d&ouml nerek,bir bakt&#305 mki aysun un bornozu ayaklar&#305 n&#305 n dibinde ve m&uuml kemmel v&uuml cudu &ccedil &#305 plak,yapma l&uuml tfen kapat &uuml zerini diye yerden bornozunu ald&#305 m ve ba&#351 &#305 m&#305 kald&#305 r&#305 nca bakt&#305 m sinan da salona geldi.Ne o cemal kar&#305 m&#305 be&#287 enmedinmi yoksa dedi.Anlad&#305 mki arkada&#351 &#305 mda 3 l&uuml ili&#351 kiye raz&#305 yd&#305 ve ben kendimi daha rahat hisettim bu defa.Aksine sinan c&#305 &#287 &#305 m kar&#305 n &ccedil ok g&uuml zel ve seksi bir kad&#305 n dedim.Bu arada Aysun 28 ya&#351 &#305 nda 1 &ccedil ocuk annesi ama ger&ccedil ekten &ccedil ok g&uuml zel bir kad&#305 nd&#305 r.Ona senin kar&#305 n diye bakm&#305 yordum ama madem sende bu birlikteli&#287 i istiyorsun,bu beni sonsuz mutlu k&#305 lar dedim ve aysun un dudaklar&#305 na k&uuml &ccedil &uuml k bir &ouml p&uuml c&uuml k kondurdum.Aysun bu hareketimi g&ouml r&uuml nce sinan a d&ouml n&uuml p ak&#351 amdan bu yana olmaz yapma diyordu seni g&ouml r&uuml nce azd&#305 galiba diye g&uuml ld&uuml .Aysun la &ouml p&uuml &#351 meye ba&#351 lad&#305 k,&uuml zerimdekileri aysun &ccedil &#305 karmak istiyordu.Sinan da bizi izliyor ve &#351 ortunun &uuml zerinden kendini ok&#351 uyordu.Aysun &uuml zerimdekileri &ccedil &#305 kard&#305 ktan sonra ba&#351 &#305 n&#305 kuca&#287 &#305 ma koyup dili ile dokunmaya ba&#351 lad&#305 .&#304 lk defa kocas&#305 n&#305 n yan&#305 nda bir han&#305 mla olmak &ccedil ok heyecan vericiydi.Sabaha kadar denemedik pozisyon kalmad&#305 ve aysun un tost olmak iste&#287 i dahil her pozisyonda sahip olduk aysun a.Sabah kahvalt&#305 y&#305 birlikte yapt&#305 k ve gecenin kritiklerini de&#287 erlendirdik.Onlar&#305 nda benimde ilk denememizdi,ger&ccedil i onlar swingers sitesinde &uuml yelik yapm&#305 &#351 lar ama reel birliktelik ya&#351 amam&#305 &#351 lard&#305 .Bu benim i&ccedil inde bir ilk ti ve &ccedil ok heyecan vericiydi.En az haftada bir kez bunu denemek &uuml zere s&ouml zle&#351 tik ve birlikte &ccedil ok g&uuml zel g&uuml nlerimiz oldu ve olmayada devam ediyor.Sonras&#305 nda siteden ba&#351 ka arkada&#351 larla de benim oldu&#287 um ortamlarda birlikteliklerimiz oldu,olmaya devam ediyor.Benim a&ccedil &#305 mdan sa en k&ouml t&uuml s&uuml ,o geceden sonra tek bayanlarla birlikte oldu&#287 umda hep bir eksik oldu&#287 unu hissetmekti ve k&#305 sa zaman sonra grup d&#305 &#351 &#305 nda tek bayanlarla hi&ccedil olmad&#305 m ve hala olmuyorum.Aysun ve sinan la yakla&#351 &#305 k 10 evli&ccedil ift arkada&#351 grubumuz oldu ve t&uuml m ili&#351 kimiz bu 10 &ccedil iftle f&#305 rsat bulduk&ccedil a devam ediyor.Bu birlikteliki bana ya&#351 atan Aysun ve Sinan a burdan sonsuz sevgilerimi sunuyorum.Evli&ccedil ift arkada&#351 lar birlikte olmak isterseniz dan mesajlar&#305 n&#305 z&#305 bekliyorum.SEVG&#304 LER&#304 MLE
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 353 515 737 08

Antalya escort
Antalya escort bayan
Escort Antalya