evliç iftle yaş adı kları m

E&#351 imden 12 y&#305 ll&#305 k evlilikten sonra ayr&#305 ld&#305 m.E&#351 imle akrabal&#305 k ili&#351 kisinden dolay&#305 evlendim ve hata yapt&#305 &#287 &#305 m&#305 k&#305 sa s&uuml rede anlam&#305 &#351 t&#305 m.&Ccedil evremdeki arkada&#351 lar&#305 mda e&#351 imin bana yak&#305 &#351 mad&#305 &#287 &#305 n&#305 ,ayr&#305 ld&#305 ktan sonra ifade etmi&#351 lerdi.Yine samimi oldu&#287 um bir arkada&#351 &#305 m ve e&#351 i 2 y&#305 l &ouml nce beni ak&#351 am yeme&#287 ine evlerine davet etmi&#351 lerdi.Yemek i&ccedil ki sohbet derken zaman ilerledi.Bu arada (sinan ve aysun) i&ccedil kilisin araba kullanma burda kal bu ak&#351 am diye &#305 srar ettiler.Aysun un davran&#305 &#351 lar&#305 her zamankinden farkl&#305 yd&#305 gece boyunca.Israrlar&#305 sonucunda kalmay&#305 kabul ettim.Sinan madem kalacaks&#305 n i&ccedil kiye devam edelim diye,i&ccedil ti&#287 imiz rak&#305 dan sonra 3 tane bira getirdi,i&ccedil meye ba&#351 lad&#305 k.Sinan iyice sarho&#351 olmu&#351 ve s&#305 zm&#305 &#351 t&#305 .Aysun da biras&#305 bitince du&#351 almam gerek diye m&uuml sade istedi ama g&ouml zleri ile sende gel der gibiydi.Ben tabi evli ve arkada&#351 &#305 m&#305 n han&#305 m&#305 oldu&#287 undan hi&ccedil o g&ouml zle bakm&#305 yordum.Aysun du&#351 tan &ccedil &#305 k&#305 p &uuml zerinde bornozu ile geldi ve yan&#305 ma oturdu.Bornozun kapatamad&#305 &#287 &#305 yerleri g&ouml r&uuml n&uuml yor ve bu benim tahrik olmama sebep oluyordu.Pantolonumdan sertli&#287 im hissedilir hale gelmi&#351 ti.Aysun bir ara elini &ouml n&uuml me koyup,bak&#305 yorum senin ufakl&#305 k hareketlenmi&#351 dedi&#287 inde,o g&uuml ne kadar hi&ccedil bu kadar utand&#305 &#287 &#305 m&#305 hat&#305 rlam&#305 yordum.Yapma l&uuml tfen dedim k&#305 s&#305 k bir sesle,sen benim arkada&#351 &#305 m&#305 n kar&#305 s&#305 s&#305 n gibi bir &#351 eyler s&ouml yledim ama aysun kararl&#305 yd&#305 .Biraz konu&#351 al&#305 m dedi,bende tabi dedim ve kanepede aysun dan birazc&#305 k uzakla&#351 t&#305 m.Bak Cemal dedi aysun.Sen e&#351 inden ayr&#305 ld&#305 n,farkl&#305 han&#305 mlarla oluyorsun,normal bir &#351 ey bu,ama sinan &#305 n b&ouml yle bir &#351 ans&#305 benden dolay&#305 olmuyor.Aram&#305 zda konu&#351 tuk sinan la ve sex hayat&#305 m&#305 za de&#287 i&#351 ilikler,heyecanlar katmak istiyoruz sinan la.Bu ba&#351 lang&#305 &ccedil i&ccedil inde seni uygun g&ouml rd&uuml k ve en az e&#351 imde benim kadar bu de&#287 i&#351 ikli&#287 i istiyor dedi.Ben ne diyece&#287 imi bilemiyorum tabi.Bak aysun diye lafa ba&#351 lad&#305 m ve aysun a d&ouml nerek,bir bakt&#305 mki aysun un bornozu ayaklar&#305 n&#305 n dibinde ve m&uuml kemmel v&uuml cudu &ccedil &#305 plak,yapma l&uuml tfen kapat &uuml zerini diye yerden bornozunu ald&#305 m ve ba&#351 &#305 m&#305 kald&#305 r&#305 nca bakt&#305 m sinan da salona geldi.Ne o cemal kar&#305 m&#305 be&#287 enmedinmi yoksa dedi.Anlad&#305 mki arkada&#351 &#305 mda 3 l&uuml ili&#351 kiye raz&#305 yd&#305 ve ben kendimi daha rahat hisettim bu defa.Aksine sinan c&#305 &#287 &#305 m kar&#305 n &ccedil ok g&uuml zel ve seksi bir kad&#305 n dedim.Bu arada Aysun 28 ya&#351 &#305 nda 1 &ccedil ocuk annesi ama ger&ccedil ekten &ccedil ok g&uuml zel bir kad&#305 nd&#305 r.Ona senin kar&#305 n diye bakm&#305 yordum ama madem sende bu birlikteli&#287 i istiyorsun,bu beni sonsuz mutlu k&#305 lar dedim ve aysun un dudaklar&#305 na k&uuml &ccedil &uuml k bir &ouml p&uuml c&uuml k kondurdum.Aysun bu hareketimi g&ouml r&uuml nce sinan a d&ouml n&uuml p ak&#351 amdan bu yana olmaz yapma diyordu seni g&ouml r&uuml nce azd&#305 galiba diye g&uuml ld&uuml .Aysun la &ouml p&uuml &#351 meye ba&#351 lad&#305 k,&uuml zerimdekileri aysun &ccedil &#305 karmak istiyordu.Sinan da bizi izliyor ve &#351 ortunun &uuml zerinden kendini ok&#351 uyordu.Aysun &uuml zerimdekileri &ccedil &#305 kard&#305 ktan sonra ba&#351 &#305 n&#305 kuca&#287 &#305 ma koyup dili ile dokunmaya ba&#351 lad&#305 .&#304 lk defa kocas&#305 n&#305 n yan&#305 nda bir han&#305 mla olmak &ccedil ok heyecan vericiydi.Sabaha kadar denemedik pozisyon kalmad&#305 ve aysun un tost olmak iste&#287 i dahil her pozisyonda sahip olduk aysun a.Sabah kahvalt&#305 y&#305 birlikte yapt&#305 k ve gecenin kritiklerini de&#287 erlendirdik.Onlar&#305 nda benimde ilk denememizdi,ger&ccedil i onlar swingers sitesinde &uuml yelik yapm&#305 &#351 lar ama reel birliktelik ya&#351 amam&#305 &#351 lard&#305 .Bu benim i&ccedil inde bir ilk ti ve &ccedil ok heyecan vericiydi.En az haftada bir kez bunu denemek &uuml zere s&ouml zle&#351 tik ve birlikte &ccedil ok g&uuml zel g&uuml nlerimiz oldu ve olmayada devam ediyor.Sonras&#305 nda siteden ba&#351 ka arkada&#351 larla de benim oldu&#287 um ortamlarda birlikteliklerimiz oldu,olmaya devam ediyor.Benim a&ccedil &#305 mdan sa en k&ouml t&uuml s&uuml ,o geceden sonra tek bayanlarla birlikte oldu&#287 umda hep bir eksik oldu&#287 unu hissetmekti ve k&#305 sa zaman sonra grup d&#305 &#351 &#305 nda tek bayanlarla hi&ccedil olmad&#305 m ve hala olmuyorum.Aysun ve sinan la yakla&#351 &#305 k 10 evli&ccedil ift arkada&#351 grubumuz oldu ve t&uuml m ili&#351 kimiz bu 10 &ccedil iftle f&#305 rsat bulduk&ccedil a devam ediyor.Bu birlikteliki bana ya&#351 atan Aysun ve Sinan a burdan sonsuz sevgilerimi sunuyorum.Evli&ccedil ift arkada&#351 lar birlikte olmak isterseniz dan mesajlar&#305 n&#305 z&#305 bekliyorum.SEVG&#304 LER&#304 MLE
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 353 515 737 08

Antalya escort
Antalya escort bayan
Escort Antalya