day?m?n kar?s?n? siktim

Day?mlarla s?k s?k gider gelir görü?ürdük bu görü?meler esnas?nda yengem ho? geldin dedi?imde elimi çabuk b?rakmaz ve öperken hep bana gülümserdi asl?nda bunlar çok davetkar ?eylerdi. Arada yengem mutfa?a geçt?inde bende yard?m amac?yla gider ona arada sürtünürdüm bu hareketlere yengemin hiç tepkisi olmaz bilakis bana hep gülümseyerek konu?urdu. Günlerden bir gün day?m maddi olarak s?k??m?? fakat bu durumu kendi aç?klayamam?? yengemi arac? koymu?tu yengem konuyu açt? ne zaman ödersiniz dedi?imde merak etme bir aya kalmaz öderim dedi ve ekledi ödeyemezse ne istersen yapar?m deyince beynimde ?im?ekler çakt? bende ne istersem yaparm?s?n ? diye üstüne basarak sordum evet ne istersen dedi. Ben gereken paray? verdim ödeyecekleri gün geldi geçti ve yengemi yaln?zlatt???mda sordum hani ne oldu sözündemisin deyince ellerinin s?k???k oldu?unu biraz gecikece?ini yalvar?r gözlerle söyleyince bende üzülmebeklerim diyerek elini tuttum teselli eder gibi ba??n? omuzuma yaslay?p ellerini ok?amaya ba?lad?m hiç bir tepki yoktu aksine day?m?n müsrifli?inden eve barka bakmad???ndan bahsederken bende elimin birini baca??n?n üzerine koydum ve bir müddet sonra sanki fark?nda de?il gibi hareket ettirerek ok?amaya ba?lad?m nefes al?? veri?leri s?kla??yordu elimi diz kapa??na kadar indirip sonra ete?in alt?ndan yava? yava? yukar? ok?ayarak ç?kmaya ba?lad???mda bacaklar?n? aralay?nca içimden bu i? tamam diye sevindim yenge sözünde duracakm?s?n diye sordu?umda baksana zaten alaca??n? tahsil etmeye ba?lad?n bile diyerek duda??n? uzatt? dudaklar?m?z bir birini öpmüyor sanki birbirini yiyordu arada dilini agz?ma sokup emdiriyor elini sikime at?p pantolunun d???ndan ok?uyordu. Üzerindekileri ç?karmaya ba?lad?m ve oda beni soyundurdu art?k ç?r?l ç?plak kalm??t?k harika vücudu vard?. Yava?ça kanepenin üzerine yat?r?p hem öpüyor hem am?n? ok?uyordum bir anda am? sular içinde kald? boynunu gögüslerini s?rayla öpüp emdim ve göbek deli?inin etraf?nda dilimle daireler çizdikçe inlemeye ba?lad? ba??m? bacaklar?n?n aras?na sokup am?n?n dudaklar?n? b?z?r?n? emiyordum ben emdikçe hadi sik beni diye inliyordu bende inad?na ön sevi?meyi uzat?yor onu yalvart?yordum derken oda benim sikimi öpüp koklamaya yalamaya ba?lad? sikimi bo?az?na kadar sokup ç?kar?yordum. Art?k dayanam?yor bokunu yerim her deli?imi sik diye yalvar?yordu derken bacak aras?nda yerimi al?p sikimin ba??n? am?n?n dudaklar? aras?nda kayd?r?p sokmuyor ona eziyet ediyordum sikimin ba?? girdi?inde kurban olurum kökle demeye ba?lad? am? o kadar s?cak ve ?slakt?ki heyacanla pompal?yor sikimle am?n?n içinde daireler çizdiriyordum dayanamay?p alt?mda y?lan gibi k?v?ralarak bo?ald? azg?na s?çt???m day?n daha bir defa bile böyle sikemedi diye inliyordu. Üzerinden inip s?rt üstü uzand?m s?ra ondayd? her yerimi öpüyor kokluyor yal?yor senin köpe?in olurum sikicim sensin art?k diyordu ve üzerime çekip yara??n üstüne oturttum o üstten ben alttan yara?? dibine kadar soktukça deliriyordu ata biner gibi üzerimde hoplay?p am?n dudaklar?n? sürtüyordu. dudaklar?n? gögüslerini emdiriyorken ben hafifçe oturur gibi yap?p orta parma??mla göt deli?ini ok?uyor parma??m?da göte sokup ç?kar?yorken ikimiz ayn? anda zevkin doruklar?na ç?kt?k benim agz?mdan ç?kan? kula??m duymuyor senin anan? sikiyim am?na kodu?umun k?z? gibi küfürler ettikçe sik erke?im diye inliyordu. Yengemle ilk siki?memiz böyle oldu sonradan defalarca beraber olduk ve her deli?inden siktim onu.Okuyan ve be?enen bayanlar?n yorum yapmas?n? rc ediyorumGönderen: Furkan KAYAR

Bir cevap yazın